Įgaliojimų registras

Pagal kokius duomenų paieškos kriterijus yra atliekama paieška Įgaliojimų registre?

Įgaliojimų registro išrašai apie notarų, konsulinių pareigūnų patvirtintus ir notarų patvirtintiems prilyginamus įgaliojimus gali būti parengti, atlikus paiešką:
fizinio asmens kodą ir įgaliojimo notarinio registro numerį (arba konsulinio pareigūno ar asmens, nurodyto Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje ir turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, suteiktą registracijos numerį) arba fizinio asmens kodą, vardą, pavardę;
  • juridinio asmens kodą ir įgaliojimo notarinio registro numerį (arba konsulinio pareigūno ar asmens, nurodyto Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje ir turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, suteiktą registracijos numerį) arba juridinio asmens kodą;
  • jeigu fizinio asmens duomenų Gyventojų registre nėra, pagal asmens gimimo datą, vardą, pavardę ir įgaliojimo notarinio registro numerį (arba konsulinio pareigūno ar asmens, nurodyto Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje ir turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, suteiktą registracijos numerį) arba pagal fizinio asmens gimimo datą, vardą, pavardę;
  • jeigu juridinis asmuo įregistruotas užsienyje, pagal juridinio asmens kodą arba registravimo numerį, užsienio valstybės pavadinimą ir įgaliojimo notarinio registro numerį (arba konsulinio pareigūno ar asmens, nurodyto Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje ir turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, suteiktą registracijos numerį) arba pagal užsienio juridinio asmens kodą (registravimo numerį, užsienio valstybės pavadinimą);
  • įgaliojimo identifikavimo kodą registre.

Įgaliojimų registro išrašai apie informacinėmis priemonėmis sudarytus įgaliojimus gali būti teikiami pagal:

  • fizinio asmens kodą ir informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įgaliojimo identifikavimo kodą;
  • fizinio asmens kodą, vardą, pavardę;
  • įgaliojimo identifikavimo kodą registre.
Redaguota: 2016-07-01 07:40
Į viršų