Įgaliojimų registras

Ar galima informacinių technologijų priemonėmis sudaryti įgaliojimą ne konkrečiai pašto siuntai gauti, o visoms siunčiamoms siuntoms gauti?

Naudojantis Įgaliojimų registro paslauga Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre, yra galimybė sudaryti įgaliojimą visoms pašto siuntoms atsiimti. Tokiu atveju atitinkamuose laukuose turi būti  nurodyta, kad įgaliojimas suteikiamas visoms siuntoms atsiimti.
Įgaliojimų registro tvarkytojas, registruodamas informacinių technologijų priemonėmis sudaromus įgaliojimus, įgaliojimo teisėtumo netikrina. Už įgaliojimo turinį atsako įgaliotojas. Klausimą, ar įgaliojimas atitinka teisės aktuose nustatytos formos ir turinio reikalavimus, sprendžia institucija, įstaiga ar asmuo, kuriam pateikiamas informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas.
Redaguota: 2017-08-17 12:17
Į viršų