Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Per kiek laiko nekilnojamojo turto registre įregistruojamas ir išregistruojamas areštas?

Žymų apie areštą įregistravimo ir išregistravimo tvarką Nekilnojamojo turto registre reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau — Nuostatų) 93 straipsnis.   Žymos  apie areštą daromos (įregistravimas / išregistravimas) Nekilnojamojo turto registro įstatymo,  Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo ir Turto arešto aktų registro nuostatų, nustatyta tvarka gavus duomenis iš Turto arešto aktų registro.

Tinkamam Nekilnojamojo turto registro funkcionavimui užtikrinti naudojami kitų registrų (kadastrų) ir valstybės informacinių sistemų duomenys, kurie Nekilnojamojo turto registrui turi būti perduodami automatiniu būdu ne vėliau kaip per 24 valandas nuo tokių duomenų įrašymo ar pakeitimo reikiamuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose. Nekilnojamojo turto registre šie duomenys turi būti įrašomi ar pakeičiami ne vėliau kaip per 24 valandas nuo duomenų gavimo, kaip nustatyta Nuostatų 122 straipsnyje.
Redaguota: 2016-06-30 15:19
Į viršų