Įgaliojimų registras

Kokius įgaliojimus fizinis asmuo gali sudaryti informacinių technologijų priemonėmis?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.139 straipsniu, fizinis asmuo informacinių technologijų priemonėmis gali sudaryti ir duoti įgaliojimą korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir pašto siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms ar viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti.
Redaguota: 2016-08-08 12:40
Į viršų