Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Sklype įregistruotas statinys, kuris faktiškai sugriuvęs. Kaip išregistruoti duomenis iš registro?

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre išregistruoti nugriautą statinį, Registrų centro bet kuriame klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu pateikiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduota pažyma apie statinio nugriovimą, jeigu šiam statiniui griauti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Šiuo atveju statinio kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma. 
Jeigu statiniui griauti nereikia statybą leidžiančio dokumento, kartu su prašymu pateikiama tik nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, parengta matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, kurioje užfiksuotas statinio nugriovimo (žuvimo) faktas.

 

Redaguota: 2023-06-26 06:57
Į viršų