Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui, norint užregistruoti ypatingų ar neypatingų statinių kategorijai priklausantį 280 kv. m. bendro ploto pastatą?

Norint Nekilnojamojo turto registre įregistruoti baigtą statyti statinį ir nuosavybės teises į jį, reikia paduoti prašymą bet kuriame teritoriniame valstybės įmonės Registrų centro  klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu turi būti pateikta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurią rengia matininkai, nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai.  Jei statinys priskiriamas ypatingų ar neypatingų statinių kategorijai, išskyrus vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus ir pagalbinio ūkio paskirties statinius, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateiktas  statybos užbaigimo aktas. Statybos užbaigimo aktas yra pagrindas Nekilnojamojo turto registre įregistruoti statinį ir nuosavybės teises į jį.
Pažymėtina, kad žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeisti, jei pasikeitė žemės naudmenų sudėtis, ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo.


Papildoma informacija:

 
Redaguota: 2023-06-21 15:30
Į viršų