Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokių reikia dokumentų norint užregistruoti įvykdytą sklypo dalies atidalinimą iš bendrosios dalinės nuosavybės (atidalintam sklypui suteikiamas naujas unikalus numeris)?

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės sklypą, suformuotą atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės būdu, ir nuosavybės teises į jį, Registrų centro bet kuriame teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu reikia pateikti žemės sklypo kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, žemės sklypo suformavimo teisėtumą patvirtinančius dokumentus ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą bedraturčių sutartį dėl atsidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 12 punkte nurodyta, kad žemės sklypas laikomas baigtu formuoti Nacionalinės žemės tarnybos vadovui ar jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui priėmus sprendimą patvirtinti nustatytus kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą).

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84-1.1. punkte numatyta, kad teikiant prašymą įrašyti žemės sklypo kadastro duomenis, kai nustatomi formuojamų naujų ir pertvarkytų pagal teritorijų planavimo dokumentus žemės sklypų kadastro duomenys, kadastro tvarkytojui kartu su žemės sklypo kadastro duomenų byla turi būti pateiktas iki 2010 m.  birželio 30 d. apskrities viršininko, nuo 2010 m. liepos 1d.  – Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimas dėl žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo.

Žemės įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad žemės sklypai sujungiami, padalijami, atidalijami ar atliekamas jų perdalijimas sudarant notariškai tvirtinamą sutartį, išskyrus atvejus, kai pertvarkomas vienam asmeniui priklausantis žemės sklypas (sklypai), laikantis Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų reikalavimų ir apribojimų.

Sujungiant žemės sklypus, padalijant žemės sklypą, atidalijant žemės sklypo dalį natūra, taip pat atliekant žemės sklypų perdalijimą, prie sutarties turi būti pridedami suformuotų žemės sklypų planai, parengti Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Registravimo paslaugų atlikimo terminus ir įkainius rasite nuorodoje.
 
Redaguota: 2023-11-23 10:57
Į viršų