Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS)

Kas ir kokiu būdu gali gauti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) duomenis ir dokumentų kopijas?

Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai nustato, kad JADIS duomenys yra teikiami:

- juridinių asmenų dalyviams – fiziniams ir juridiniams asmenims, jei jų duomenys įrašyti JADIS duomenų bazėje – turi teisę gauti visus duomenis apie save ir juridinių asmenų, kurių dalyviai jie yra, dalyvių sąrašus;
- juridiniams asmenims, pateikusiems savo dalyvių duomenis, – turi teisę gauti visus savo dalyvių duomenis ir jų sąrašus;
- valstybės institucijoms ir įstaigoms, turinčioms teisę gauti visus juridinių asmenų dalyvių duomenis ir jų sąrašus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti;
- fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie turi teisę gauti duomenis įstatymų nustatytais atvejais;
- fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie nėra juridinio asmens dalyviai bei neturi įstatymų numatyto teisinio pagrindo gauti pilną JADIS informaciją apie juridinį asmenį, - turi teisę atlygintinai gauti identifikacinių duomenų apie juridinį asmenį išrašą.

Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašuose pateikiamą informaciją ir jų pavyzdžius rasite nuorodoje.

JADIS išrašus ir dokumentų kopijas galima įsigyti:

el. būdu Registrų centro klientų savitarnoje, prisijungus kvalifikuotu elektroniniu parašu arba per elektroninės bankininkystės sistemą. Prisijungus prie Registrų centro savitarnos sistemos, reikia horizontaliajame meniu pasirinkti Juridinių asmenų registras, vertikaliajame meniu - Juridinių asmenų dalyviai, Dalyvių išrašų ir sąrašų užsakymas. 
Prašymo formą (PDF/DOC) gauti JADIS išrašus ir (ar) dokumenų kopijas rasite nuorodoje.
Parengtus JADIS išrašus ir dokumentų kopijas galima atsiimti:

JADIS išrašas parengiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atlyginimo už duomenų išrašo ar dalyvių sąrašo pateikimą sumokėjimo. Įkainius rasite nuorodoje.

Fizinis asmuo, kurio asmens duomenys įrašyti JADIS duomenų bazėje, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, 1 kartą per kalendorinius metus turi teisę neatlygintinai gauti apie jį turimus duomenis. Šiuos duomenis taip pat galima užsisakyti, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos (jungtis reikia kaip fiziniam asmeniui), pasirinkus neatlygintiną paslaugą Susipažinimas su tvarkomais asmens duomenimis.  Neatlygintinai įgytas dokumentų kopijas rekomenduotina išsaugoti savo duomenų laikmenose. Atkreipiame dėmesį, kad neatlygintinai šie duomenys yra teikiami 1 kartą per metus.

 Redaguota: 2022-02-07 12:07
Į viršų