Juridinių asmenų registras

Ar reikia individualiai įmonei teikti Registrų centrui metinę finansinę atskaitomybę ar kitas ataskaitas?

Vadovaujantis Individualių įmonių įstatymo 4 straipsnio 7 dalimi, įmonė sudaro finansinę atskaitomybę, jeigu tai numatyta jos nuostatuose, ir šią atskaitomybę elektroniniu būdu teikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Pagal Individualių įmonių įstatymą, kuris įsigaliojo nuo 2004 m. sausio 1 d. visos individualios įmonės turi turėti nuostatus. Kaip nurodyta įstatymo 14 straipsnyje, teikiant įregistruoti duomenis - atstovavimo taisyklę, Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti įmonės nuostatai. Pasikeitus iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtų individualių įmonių duomenims (nustatytiems Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje ir šio įstatymo 5 straipsnyje) individualių įmonių vadovai kartu su dokumentais, reikalingais pakeistiems duomenims įregistruoti, Juridinių asmenų registrui turi pateikti sudarytus individualios įmonės nuostatus, išskyrus atvejus, kai pateikiami su reorganizavimu ar likvidavimu susiję dokumentai. Jeigu nuostatai yra įregistruoti Juridinių asmenų registre, iš naujo jų teikti nereikia.

Juridinių asmenų registro tvarkytojui  notaro voke (siūlome iš anksto registruotis vizitui) arba paštu pateikiama:
1. prašymas įregistruoti forma JAR-1 su notaro tvirtinamuoju įrašu; forma JAR-T (vienasmenio atstovavimo skiltyje įrašoma - Juridinio asmens vardu veikia vadovas);
2. savininko sprendimas dėl nuostatų patvirtinimo;
3. nuostatai;
4. kontaktinių duomenų forma KD-1;
5. vadovo asmens dokumentas (jeigu dokumentai siunčiami paštu, pateikiama šio dokumento kopija).
Atlyginimas už nuostatų įregistravimą - 19,80 euro, už atstovavimo taisyklės įregistravimą - 4,15 euro. Atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.

Prašymą įregistruoti individualios įmonės nuostatus galima ir elektroniniu būdu, jeigu Juridinių asmenų registre yra įregistruoti duomenys apie įmonės vadovą. Vadovas ar jo įgaliotas asmuo kvalifikuotu elektroniniu parašu turėtų prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos -  horizontaliame meniu reikia pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras, kairėje sistemos lango pusėje esančiame meniu reikės pasirinkti laukelius: Juridinio asmens, filialo ir duomenų registravimas, Juridinio asmens, filialo duomenų registravimas bei įrašyti keičiamus duomenis.
Svarbu pažymėti, kad teikiant prašymą įregistruoti nuostatus elektroniniu būdu, būtina įkelti PDF arba ADOC formate išsaugotą individualios įmonės savininko sprendimą dėl nuostatų patvirtinimo. Pasirašius sistemos sugeneruotus dokumentus ir, neišėjus iš savitarnos sistemos, sumokėjus nustatyto dydžio atlyginimą per elektroninę bankininkystę - apmokėjus Pirkinių krepšelį, prašymas JAR-1-E įregistruoti bus pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad  individualios įmonės nuostatai bus sugeneruoti automatiškai pagal Ūkio ministro įsakymu patvirtintus pavyzdinius nuostatus.

Atlyginimas už nuostatų įregistravimą, pateikus prašymą elektroniniu būdu - 17,54 euro.

Informuojame, kad Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi,  visi Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, taip pat ir individualios įmonės, privalo pateikti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus į naudos gavėjų posistemę. Informaciją apie naudos gavėjų posistemę (JANGIS) ir duomenų teikimo tvarką rasite nuorodoje. Duomenys į JANGIS teikiami neatlygintinai.
 
Redaguota: 2023-11-30 12:41
Į viršų