Turto arešto aktų registras

Kaip sužinoti, ar areštuotos įmonės akcijos?


Norėdami gauti Turto arešto aktų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis.
 
Prašymą gauti duomenis galite pateikti šiais būdais:
Prašymas užpildomas Registrų duomenų platinimo programoje, nustatyto dydžio atlyginimas už registro duomenis sumokamas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema. Registro išrašą galima atsiimti elektroniniu būdu arba asmeniškai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.
Prašymo forma užpildoma ir nustatyto dydžio atlyginimas už registro duomenis sumokamas vietoje  Būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymas pateikiamas per įgaliotą asmenį, kartu turi būti pateikiamas Civilinio kodekso nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.
Prašymo formą rasite čia.
 
Asmens prašymas laikomas pateiktu, kai yra sumokėtas atlyginimas už registro duomenis ir pateiktas tai patvirtinantis dokumentas.
 
Turto arešto aktų registro išrašai gali būti pateikti pagal:
• turto arešto akto identifikavimo kodą;
• skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio ar juridinio asmens kodą;
• areštuoto turto identifikavimo kodą, suteiktą turto registre (vertybinių popierių atveju, pagal Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo suteiktą ISIN kodą), jeigu areštuotas turtas registruojamas atitinkamame turto registre;
• skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio asmens vardą, pavardę ir gimimo datą, jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre.
 
 

 
Redaguota: 2023-05-17 07:07
Į viršų