Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar yra galimybė užsisakyti anglų kalba parengtą Nekilnojamojo turto registro išrašą?

Taip, tokia galimybė yra.

Registro tvarkytojo  parašu patvirtintą anglų kalba parengtą Nekilnojamojo turto duomenų bazės registro išrašą  galite užsisakyti prašymą pateikę šiais būdais:
  • prisijungus prie elektroninės Registrų centro klientų savitarnos sistemos, skiltyje Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, kairiajame meniu spustelėjus nuorodą Registro išrašai ir pažymos bei pasirinkus dokumento tipą – Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą turto adresą (lauke Tikslas nurodžius, kad Išrašas turi būti parengtas anglų kalba);
  • siunčiant pasirašytą prašymą paštu;
  • siunčiant elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Elektroniniu paštu teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu;
  • pateikiant Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose asmeniškai.  Iš anksto registruotis vizitui galite čia.
Atkreipiame dėmesį, kad prašymuose pateikti Registro duomenis turit būti išsamiai nurodytas duomenų naudojimo tikslas,  jų gavimo teisinis pagrindas, pagrindžiant teisėtą duomenų gavimo interesą,  pasižadėjimas apmokėti už suteiktas paslaugas ir nurodytas pageidavimas gauti Išrašą anglų kalba, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas. 

Išrašų, pažymų ir kitų dokumentų rengimo įkainius pateikiame šioje nuorodoje.

Primename, kad paduodant prašymą ir atsiimant parengtus dokumentus Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą — asmens tapatybės kortelę arba pasą, o atstovaujant kitą asmenį — ir  įstatymų nustatyta tvarka išduoto įgaliojimo originalą.

Redaguota: 2023-05-26 08:11
Į viršų