Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar yra galimybė užsisakyti anglų kalba parengtą Nekilnojamojo turto registro išrašą?

Taip, tokia galimybė yra.

Registro tvarkytojo spaudu ir parašu patvirtintą anglų kalba parengtą Nekilnojamojo turto registro išrašą  galite užsisakyti prašymą pateikę šiais būdais:
  • siunčiant   paštu laisvos formos prašymą išduoti Nekilnojamojo turto registro išrašą, kuriame būtina nurodyti pareiškėjo vardą, pavardę ir pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • siunčiant elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Elektroniniu paštu teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu;
  • pateikiant Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose asmeniškai.  Iš anksto registruotis vizitui galite čia.

Išrašų, pažymų ir kitų dokumentų rengimo įkainius pateikiame šioje nuorodoje.

Primename, kad paduodant prašymą ir atsiimant parengtus dokumentus Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą — asmens tapatybės kortelę arba pasą, o atstovaujant kitą asmenį — ir  įstatymų nustatyta tvarka išduoto įgaliojimo originalą.

Redaguota: 2022-03-01 21:20
Į viršų