Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS)

Kokius dokumentus reikia pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) apie viešosios įstaigos dalininkus?

Duomenys apie viešosios įstaigos dalininkus Juridinių asmenų registre (JAR) neregistruojami, jie teikiami į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS). 2017 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos viešosios įstaigos privalo teikti informaciją apie dalininkus į Registrų centro tvarkomą Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS).

Viešųjų įstaigų įstatymo 81 straipsnis nustato, kad įregistravus viešąją įstaigą Juridinių asmenų registre, duomenys apie viešosios įstaigos dalininkus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui pateikiami ne vėliau kaip per 5 dienas nuo momento, kai steigėjas perdavė viešajai įstaigai įnašą, vykdydamas steigimo sandoryje nurodytus turtinius įsipareigojimus, ir tapo dalininku, o pasikeitus viešosios įstaigos dalininkams ar jų skaičiui, taip pat Viešųjų įstaigų įstatyme nurodytiems dalininkų duomenims, – ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šių pasikeitimų dienos. 
Į JADIS turi būti teikiami kiekvieno viešosios įstaigos dalininko (ir fizinio, ir juridinio asmens) duomenys, jo teisių įgijimo data, dalininko įnašo vertė, dalininko teisių perleidimo data.
Jeigu steigėjas yra vienas asmuo – jis yra viešosios įstaigos savininkas ir jam yra taikomos visos nuostatos, kurios taikomos visuotiniam dalininkų susirinkimui.
Atkreipiame dėmesį, kad viešosios įstaigos, įsteigtos iki 2017 m. spalio 31 d., kurių dalininkai ir duomenys apie juos nuo š. m. spalio 31 d. iki 2018 m. gegužės 1 d. nepasikeis, į JADIS duomenis turi pateikti iki 2018 m. liepos 1 d. Už duomenų pateikimą yra atsakingas viešosios įstaigos vadovas.
Duomenų teikėjai duomenis apie dalininkus gali pateikti JADIS tvarkytojui tik elektronine forma, o šių duomenų pagrindu suformuoti dalininkų sąrašai pasirašomi kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Duomenys į JADIS teikiami neatlygintinai.

Duomenų teikimui į JADIS šiuo metu galima naudotis:

- Registrų centro išduotu kvalifikuotu elektroniniu parašu;
- mobiliojo ryšio operatorių - Bitė, Telia, Tele2 ir Teledema išduotu kvalifikuotu mobiliuoju elektroniniu parašu;
- Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota  asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatai.

Duomenis į JADIS gali teikti vadovas arba jo įgaliotas asmuo .
Teikti duomenis į JADIS turi būti išduotas atskiras įgaliojimas nepriklausomai nuo to, ar asmuo jau turi įgaliojimą teikti finansines ataskaitas ir (arba) elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus Juridinių asmenų registrui.

Norint pateikti duomenis į JADIS, kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu reikia prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir pasirinkus atitinkamą rolę (priklausomai nuo to, kas teikia duomenis), įeiti į skiltį Juridinių asmenų registras. Tuomet kairėje savitarnos lango pusėje esančiame meniu reikia spustelėti nuorodas: Juridinių asmenų dalyviai (JADIS) > Dalyvių sąrašo teikimas. Užpildžius privalomus laukus bei suvedus visus duomenis apie viešosios įstaigos dalininkus, suformuojamas dalininkų sąrašas, kuris pasirašomas duomenis teikiančio asmens kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Detalesnę informaciją rasite Vartotojo vadove duomenų teikimui į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą.  Teikiant dalininkų sąrašą į JADIS pirmą kartą, teikiami aktualūs duomenys, t. y. pateikiami duomenys tik apie tuos dalininkus, kurie yra įstaigos dalininkais duomenų pateikimo dieną. Sistema leidžia pateikti ir istorinius duomenis.

Redaguota: 2022-02-08 12:58
Į viršų