Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti norint įregistruoti žemės sklypą, suformuotą padalijimo būdu, ir kokia šios paslaugos kaina?

Informuojame, kad Žemės įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad žemės sklypai sujungiami, padalijami, atidalijami ar atliekamas jų perdalijimas sudarant notariškai tvirtinamą sutartį, išskyrus atvejus, kai pertvarkomas vienam asmeniui priklausantis žemės sklypas (sklypai), laikantis Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų reikalavimų ir apribojimų. Sujungiant žemės sklypus, padalijant žemės sklypą, atidalijant žemės sklypo dalį natūra, taip pat atliekant žemės sklypų perdalijimą, prie sutarties turi būti pridedami suformuotų žemės sklypų planai, parengti Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 
12 punkte nurodyta, kad žemės sklypas laikomas baigtu formuoti Nacionalinės žemės tarnybos vadovui ar jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui priėmus sprendimą patvirtinti nustatytus kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą).

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti naują žemės sklypą,  suformuotą padalijimo būdu, ir nuosavybės teises į jį, turi pateikti prašymą Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.  Kartu su prašymu reikia pateikti naujai suformuoto žemės sklypo kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų  Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo priimtą sprendimą dėl šio žemės sklypo suformavimo ir nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo bei įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą sutartį  dėl bendrąja daline nuosavybės teise valdyto žemės sklypo padalijimo.


Papildoma informacija:


Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, 841.1 punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti pateikiami nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą tam tikrais atvejais, sąrašas.
 
 

Redaguota: 2023-11-07 17:28
Į viršų