Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS)

Kaip pateikti duomenis Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) apie žemės ūkio bendrovės narius ir pajininkus?

Duomenys apie  žemės ūkio bendrovės narius ir pajininkus Juridinių asmenų registre (JAR) neregistruojami, jie teikiami į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS).

Žemės ūkio bendrovių įstatymo 111 straipsnis nustato, kad duomenys apie žemės ūkio bendrovės narius ir pajininkus JADIS tvarkytojui pateikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, o pasikeitus bendrovės nariams ir pajininkams bei jų duomenims, – ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo šių pasikeitimų dienos.
Į JADIS turi būti teikiami:
  •  kiekvieno nario duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, kodas, teisinė forma ir buveinė), priėmimo į bendrovės narius data; nario pajinio įnašo dydis (kai įnašas yra piniginis) ir (ar) aktuali įnašo vertė (kai įnašas yra nepiniginis);
  • kiekvieno pajininko duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, kodas, teisinė forma ir buveinė), asmens pajinio įnašo sumokėjimo data; aktualus pajininko pajinio įnašo dydis (kai įnašas yra piniginis) ir aktuali (ar) vertė (kai įnašas yra nepiniginis)
Duomenų teikėjai duomenis apie žemės ūkio bendrovės narius gali pateikti JADIS tvarkytojui tik elektronine forma per Registrų centro klientų savitarnos sistemą, o šių duomenų pagrindu suformuoti dalyvių sąrašai pasirašomi kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Duomenys į JADIS teikiami neatlygintinai.
Duomenis į JADIS gali teikti vadovas arba jo įgaliotas asmuo . Duomenų teikimui į JADIS šiuo metu galima naudotis:
- Registrų centro išduotu kvalifikuotu elektroniniu parašu;
- mobiliojo ryšio operatorių - Bitė, Telia, Tele2 ir Teledema išduotu kvalifikuotu mobiliuoju elektroniniu parašu;
- Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota  asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatai.

Norint sudaryti galimybę kitam asmeniui teikti duomenis į JADIS, jam turi būti išduotas atskiras nustatytos formos įgaliojimas, nepriklausomai nuo to, ar asmuo jau turi įgaliojimą teikti finansines ataskaitas ir (arba) elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus Juridinių asmenų registrui.

Teikiant dalyvių sąrašą į JADIS, duomenų teikėjas kvalifikuotu elektroniniu parašu turi prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir, pasirinkęs atitinkamą rolę (priklausomai nuo to, kas teikia duomenis), turi pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras. Tuomet kairėje savitarnos lango pusėje esančiame meniu reikia spustelėti nuorodas: Juridinių asmenų dalyviai (JADIS) > Dalyvių sąrašo teikimas. Užpildžius privalomus laukus bei suvedus visus duomenis apie narius ir pajininkus, suformuojamas dalyvių sąrašas, kuris pasirašomas duomenis teikiančio asmens kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu ir pateikiamas spustelėjus mygtuką Pateikti. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad klaidų JADIS sistemoje negali taisyti nei duomenų teikėjas, nei sistemos administratorius, todėl reikia kruopščiai peržiūrėti savitarnos sistemoje suformuotą sąrašą ir tik įsitikinus, kad jame nėra klaidų, pasirinkti funkciją Pateikti.
Detalesnę informaciją apie dalyvių sąrašo teikimą į JADIS rasite Vartotojo vadove duomenų teikimui į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą.
Teikiant žemės ūkio bendrovės dalyvių sąrašą į JADIS pirmą kartą, teikiami aktualūs duomenys, t. y. pateikiami duomenys tik apie tuos narius ir pajininkus, kurie jais yra duomenų teikimo dieną.
Atkreipiame dėmesį, kad žemės ūkio bendrovėje turi būti ne mažiau kaip 2 nariai.
 
 
Redaguota: 2022-02-08 13:03
Į viršų