Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokia yra Nekilnojamojo turto registro duomenų apie visą man priklausantį nekilnojamąjį turtą išdavimo tvarka?

Nekilnojamojo turto registro duomenys apie visą asmens nekilnojamąjį turtą, teikiami Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims.

Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą savininką galite užsisakyti bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai, paštu, nuotolinio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti pareiškėją ir užtikrinančiomis prašymo teksto apsaugą arba prisijungus prie elektroninės Registrų centro klientų savitarnos sistemos, skiltyje Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, kairiajame meniu spustelėjus nuorodą Registro išrašai ir pažymos bei pasirinkus dokumento tipą – Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą savininką.  Kartu pagal šį užsakymą gausite tiek registro išrašų, kiek nurodytas asmuo turi nekilnojamojo turto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, arba kiek nurodysite užsakyme. Tikslų atlyginimą Jūsų nurodytu elektroniniu paštu ir SMS pranešimu (jei pildydami užsakymą užsisakėte šią paslaugą) praneš Registrų centro darbuotojas.

Prašymuose pateikti Registro duomenis turi būti nurodytas apibrėžtas Registro duomenų naudojimo tikslas, gavimo teisinis pagrindas, prašomų pateikti duomenų apimtis.
Informaciją apie paslaugų teikimo terminus ir įkainius rasite nuorodoje

Redaguota: 2019-09-04 09:24
Į viršų