Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip galima užsakyti Nekilnojamojo turto registro išrašą apie visą mano vardu įregistruotą nekilnojamąjį turtą?

Aktualius Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis apie nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises ir šių teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus, kitus juridinius faktus ir žymas, padarytas Registre, taip pat su šiais suvaržymais, juridiniais faktais ir žymomis susijusių asmenų duomenis yra teikiama išduodant Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašus, kurie yra vienintelė oficiali informacija, įrodanti nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų bei juridinių faktų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre faktą.

Nekilnojamojo turto registro duomenys teikiami Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų VII skyriuje nustatyta tvarka, pateikus prašymą vienu iš šių būdų:
 
  •   prisijungus prie elektroninės Registrų centro klientų savitarnos sistemos, skiltyje Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, kairiajame meniu spustelėjus nuorodą Registro išrašai ir pažymos bei pasirinkus dokumento tipą – Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą turto savininką.
  •   siunčiant elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Elektroniniu paštu teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu;

Prašymuose pateikti Registro duomenis turi būti nurodytas apibrėžtas Registro duomenų naudojimo tikslas, duomenų gavimo teisinis pagrindas, prašomų pateikti duomenų apimtis.   

Taip pat informuojame, kad pasinaudojus elektronine Registrų centro klientų savitarnos sistema, galima įsigyti bet kurio Jums nuosavybės teise priklausančio ar Jūsų nurodytu adresu esančio Nekilnojamojo turto registro išrašo elektroninę kopiją su aktualiais Nekilnojamojo turto registre įregistruotais duomenimis.  Jeigu norite užsisakyti Jums priklausančio nekilnojamojo turto registro išrašą, skiltyje "Mano turtas", išsirinkite nekilnojamojo turto registrą, kurio išrašas Jums reikalingas bei spauskite mygtuką "Užsakyti" ir įsidėkite išrašą į krepšelį.

Pažymėtina, kad per savitarnos sistemą užsakytas registro išrašas nebus patvirtintas registro tvarkytojo parašu, tačiau šį dokumentą yra galimybė išsaugoti kompiuterio laikmenoje bei atsispausdinti. Savitarnos sistemoje šis dokumentas yra saugomas 60 dienų.  
 

Redaguota: 2024-01-08 10:08
Į viršų