Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip užsisakyti pažymą apie gretimų žemės sklypų savininkus?

Nekilnojamojo turto registro duomenis apie visų besiribojančių žemės sklypų savininkus (nurodomas žemės sklypo kadastro Nr. bei savininkų vardai ir pavardės, gimimo datos) apima pažyma apie gretimų sklypų savininkus.
Pažymą apie gretimų žemės sklypų savininkus galima užsisakyti šiais būdais:
                    
                    - bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai (išankstinę vizito registraciją atlikti galite čia);
                    - siunčiant paštu (prie prašymo turite pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją);
                    - siunčiant elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Elektroniniu paštu teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu;
                    - prisijungus prie elektroninės Registrų centro klientų savitarnos sistemos, skiltyje Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, kairiajame meniu spustelėjus nuorodą Registro išrašai ir pažymos bei pasirinkus dokumento tipą – Pažyma apie gretimų žemės sklypų savininkus

Pažymėtina, kad prašymuose gauti Nekilnojamojo turto registro duomenis turit būti išsamiai nurodytas duomenų naudojimo tikslas ir jų gavimo teisinis pagrindas, pagrindžiant teisėtą duomenų gavimo interesą, pasižadėjimas apmokėti už suteiktas paslaugas ir nurodyta parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas.


 
Redaguota: 2021-08-06 07:59
Į viršų