Kiti klausimai

Ar Registrų centrui teikiami užsienio valstybėse išduodami dokumentai turi būti tvirtinami legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille)?

Valstybės įmonei Registrų centrui pateiktų užsienio valstybėse išduotų dokumentų (toliau – dokumentai) legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

Dokumentų legalizavimas ar tvirtinimas pažyma (Apostille) patvirtina, kad tai – oficialūs dokumentai. Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) nepatvirtina dokumentų turinio tikrumo ir kad dokumentai parengti laikantis dokumentų rengimą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų.

Legalizuojami dokumentai, kurie išduoti užsienio valstybėse, neprisijungusiose prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (toliau – Hagos konvencija).
Pažyma (Apostille) tvirtinami dokumentai, kurie išduoti užsienio valstybėse, prisijungusiose prie Hagos konvencijos.

Valstybės, kurių išduoti oficialūs dokumentai tvirtinami pažyma (Apostille): https://keliauk.urm.lt/lt/gyvenantiems-uzsienyje/konsulines-funkcijos-lietuvos-pilieciams/dokumentu-legalizavimas-ir-tvirtinimas-pazyma-apostille/sarasas-valstybiu-prisijungusiu-prie-1961-m-hagos-konvencijos-del-uzsienio-valstybese-isduotu-dokumentu-legalizavimo-panaikinimo
Dokumentų legalizavimo ar tvirtinimo pažymos (Apostille) nereikalaujama, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ar tvirtinimo pažyma (Apostille).
Atkreiptinas dėmesys, kad, atsižvelgiant į sudarytas Lietuvos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose, taip pat notomis suderintomis pozicijomis dėl šių sutarčių nuostatų dėl atleidimo nuo dokumentų tvirtinimo aiškinimo, nuo legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) atleidžiami visi oficialūs dokumentai, išduoti šiose užsienio valstybėse:
  • Moldovos Respublikoje
  • Estijos Respublikoje
  • Latvijos Respublikoje
  • Rusijos Federacijoje
  • Ukrainoje

Redaguota: 2019-06-21 13:03
Į viršų