Elektroninis.lt parašas, dokumentų pasirašymas

Per kiek laiko būtina atsiimti pagamintus ir įrašytus el. parašo sertifikatus?

Pagamintus ir įrašytus el. parašo sertifikatus būtina atsiimti per 90 kalendorinių dienų. Neatsiėmus pagamintų ir įrašytų el. parašo sertifikatų per 90 kalendorinių dienų, sertifikatų galiojimas nutraukiamas, o pinigai už sertifikatus ir el. parašo laikmeną negrąžinami. Terminas skaičiuojamas nuo sertifikatų įrašymo į el. parašo laikmeną dienos.

 

Redaguota: 2021-06-10 07:41
Į viršų