Juridinių asmenų registras

Kaip pakeisti mažosios bendrijos nuostatus Registrų centro savitarnos sistemoje?

Pprisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu vadovas, jo įgaliotas asmuo, kuriam nustatyta tvarka suteiktas įgaliojimas, atstovas, kai bendrija neturi vienasmenio valdymo organo, horizontaliame meniu turi pasirinkti Juridinių asmenų registras, kairėje sistemos lango pusėje esančiame meniu reikės pasirinkti laukelius: Juridinio asmens prašymai > Prašymas keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus.  Jeigu ketinate keisti mažosios bendrijos valdymo tipą turėtumėte jį pasirinkti (jeigu paliksite valdymo tipą, koks yra nurodytas keičiamuose nuostatuose, šioje lentelėje nežymėkite nieko) atsivėrusioje lentelėje (atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pasirinkus valdymo tipą, kai nėra vadovo, ateityje susidursite su kai kuriomis problemomis savitarnos sistemoje). Toliau pasirinkite - Pagrindiniai ir kiti duomenys ir įrašykite keičiamus ir privalomus duomenis.
Keičiant nuostatus elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą, nuostatai bus sugeneruoti pagal Ūkio ministro patvirtintus pavyzdinius nuostatus, todėl reikia užpildyti visus privalomus laukus. Sistemoje veiklos tikslai įrašomi tik į tam skirtą lauką. Pasirinkus funkciją Redaguoti, iš klasifikatoriaus reikia pasirinkti veiklą, kurią bendrija vykdo ar ketina vykdyti. Nepriklausomai nuo to, kokie veiklos tikslai bus įrašyti, sistema visada nuostatuose sugeneruos sakinį: Bendrija gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
Sistemoje galima už atskirą atlyginimą pagal poreikį keisti kitus duomenis (pav., kontaktinius duomenis). Atlikus sistemos nurodytus ir kitus veiksmus ir įrašius privalomus duomenis, sistema sugeneruos naujus nuostatus ir prašymo formą JAR-1-E. Reikia atkreipti dėmesį, kad Steigimo dokumento patvirtinimo data yra įrašoma sprendimo dėl naujų nuostatų patvirtinimo priėmimo data.  Siūlome prieš pasirašant nuostatus, juos atidaryti ir įdėmiai perskaityti. Nuostatus prieš pasirašymą būtų pravartu atsispausdinti. Jeigu būtų reikalingi kitų duomenų pakeitimai, yra galimybė pasirinkti funkciją Keisti prašymo duomenis ir įrašyti reikiamus pakeitimus. Atkreipiame dėmesį, kad yra galimybė atlikti tik tuos duomenų pakeitimus, kuriuos keisti leidžia sistema (pvz., įrašyti trūkstamas veiklas ar panaikinti per klaidą pasirinktas veiklas). Svarbu pažymėti, kad teikiant prašymą keisti įstatus elektroniniu būdu, būtina įkelti PDF formate išsaugotą mažosios bendrijos narių sprendimą dėl naujų nuostatų patvirtinimo.  

Įkeliamas dokumentas turi būti išsaugotas PDF formatu.
Norint įkelti dokumentą, kvalifikuotu elektroniniu parašu, reikia prisijungti prie  Registrų centro klientų savitarnos sistemos  ir pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras bei kairėje pusėje esančiame meniu pasirinkti  Juridinio asmens prašymai, Prašymų keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus sąrašas. Suradus teikiamą prašymą, reikia spustelti šalia prašymo esančią nuorodą Tęsti.

Pridedamą dokumentą galima įkelti spustelėjus šalia nuorodos DOKUMENTO ĮKĖLIMAS esantį ženkliuką (+), kuris virs (-) ir  išsiskleis duomenų laukai. Tuomet reikės užpildyti privalomus laukus: pasirinkti dokumento tipą (pasirenkamas iš klasifikatoriaus tiksliai toks dokumentas, kuris įkeltas) ir nurodyti jo datą (data sutaps su Steigimo dokumento patvirtinimo data), spustelti nuorodą Browse ir pasirinkti įkeliamą kompiuterio laikmenoje išsaugotą dokumentą. Suradus dokumentą, jis įkeliamas spustelėjus nuorodą Įkelti. 

Įkėlus dokumentą  ir pasirašius nuostatus bei sprendimą sistema leis pasirašyti prašymo keisti duomenis formą JAR-1-E. Dokumentams pasirašyti reikia spustelti šalia nepasirašyto dokumento esančią aktyvią nuorodą Pasirašyti. Pasirašius visus dokumentus, paslaugą reikia įdėti į krepšelį ir atlikti tiesioginį apmokėjimą  savitarnos svetainėje per elektroninę bankininkystę. Apmokėjus krepšelį, prašymas keisti duomenis ir dokumentus pateikiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Už  nuostatų įregistravimą  yra  mokamas 26,65 Eur atlyginimas.  Naujos kainos nuo 2020 m. spalio 1 d.
Redaguota: 2020-09-25 15:18
Į viršų