Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip panaikinti pastabą mano žemės sklypo įraše, kad sklypo ribos kertasi su gretimu sklypu, nes mano sklypo planas yra suderintas su žemėtvarkos skyriaus vedėju, taigi atitinkantis teritorijų planavimo dokumentus?

Dėl galimai netikslių ir klaidingų duomenų ištaisymo reikėtų kreiptis į teritorinį registratorių.
Netikslių ir klaidingų nekilnojamojo turto duomenų taisymą reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnis. Pirmoje dalyje nustatyta, kad suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turo registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. Antroje dalyje nustatyta, kad techninės klaidos gali būti ištaisytos suinteresuoto asmens prašymu arba kai Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pastebėjo klaidą, jei nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus. Techninės klaidos taisomos neatlygintinai ir apie klaidos ištaisymą pranešama prašymą ištaisyti duomenis padavusiam asmeniui, bei asmeniui, tiesiogiai susijusiam su taisomais duomenimis apie nekilnojamojo turto registre įregistruotas daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus.

 
Redaguota: 2015-12-10 14:52
Į viršų