Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint užregistruoti preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį Registrų centre?

Informuojame, kad pateikti prašymą per Registrų centro savitarnos sistemą dėl juridinio fakto apie sudarytą preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre galimybės nėra. Registrų centro savitarnoje asmuo gali sudaryti preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį ir perduoti įregistruoti juridinį faktą Nekilnojamojo turto registrui.
 
Kaip sudaryti ir įregistruoti preliminariąją sutartį Registrų centro savitarnoje?
  1. Prisijunkite prie Registrų centro savitarnos.
  2. Viršutiniame meniu pasirinkite „Nekilnojamojo turto kadastras ir registras“.
  3. Naujai atsidariusio lango kairiajame meniu pasirinkite „Mano prašymai“ ir reikalingos paslaugos pavadinimą „Preliminariosios sutarties sudarymas“.
  4. Užpildykite reikalingus duomenis sutarčiai sudaryti ir, jeigu reikia, įrašę kitus įsipareigojimus, sutarties nutraukimo pagrindus bei kitas sutarties sąlygas suformuokite sutartį.
  5. Pasirinkite laikotarpį, per kiek laiko norite įregistruoti preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį.
  6. Pasirašykite sutartį kvalifikuotu elektroniniu parašu ir perduokite registravimui.
Registrų centro savitarnoje galima ne tik sudaryti ir įregistruoti, bet ir teikti prašymą išregistruoti preliminariąją sutartį bei susitarimą nutraukti sutartį pasibaigus sutarties terminui.
 
Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinį faktą dėl sudarytos nekilnojamojo daikto preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius juridinio fakto atsiradimą patvirtinančius dokumentus - preliminariąją sutartį.
Dokumento, patvirtinančio juridinio fakto atsiradimą (preliminarioji sutartis), pateikiamas tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 76 punkte.
Prašymas  gali būti pateikiamas bet kuriame Registrų centro teritoriniame  klientų aptarnavimo padalinyje  asmeniškai, paštu adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, ar elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu, ar elektroninėmis ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, galima identifikuoti pareiškėją ir pateikti aukščiau nurodyti dokumentai. Prašymo formą rasite čia.

Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 6 straipsnyje nustatyta prašymų įregistruoti/išregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus padavimo tvarka, kurioje nurodyta, kad prašymą įregistruoti/išregistruoti juridinius faktus paduoda įgaliota institucija ar jų įregistravimu suinteresuotas asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.
 

 

Redaguota: 2024-04-16 10:40
Į viršų