e. pristatymas

Teisinė ir įrodomoji pristatymo galia. Siuntos pristatymas E. pristatymo sistemoje turi teisinę ir įrodomąją galią, atitinkančią registruotojo laiško įteikimą. Teisinė ir įrodomoji pristatymo galia. Siuntos pristatymas E. pristatymo sistemoje turi teisinę ir įrodomąją galią, atitinkančią registruotojo laiško įteikimą. Saugumas. E. pristatymo sistemos saugumui skiriamas ypatingas dėmesys. Priešingai nei el. pašto atveju, norint gauti ar išsiųsti e. siuntas neužtenka žinoti tik prisijungimo slaptažodį.
Taip. E. siuntų pristatymo sistema turi duomenų apsikeitimo sąsajų su išorinėmis sistemomis priemonių, kurios suteikia galimybę:
  • Atskirų institucijų sistemoms automatiškai į E. pristatymo sistemą pateikti ir iš jos gauti e. siuntas.
  • Įtraukti E. pristatymo sistemą į savo elektroninių paslaugų teikimo procesus ten, kur reikia formalaus teisiškai galiojančio dokumento ar pranešimo pristatymo, t. y. E.
„Išsiųsta“ – elektroninės siuntos būsena, kuri reiškia, kad elektroninė siunta buvo išsiųsta iš siuntėjo elektroninio pristatymo dėžutės arba subdėžutės.
„Pristatyta“ – elektroninės siuntos būsena, kuri reiškia, kad elektroninė siunta buvo pristatyta į gavėjo elektroninio pristatymo dėžutę arba subdėžutę.
„Gauta“ – elektroninės siuntos būsena, kuri reiškia, kad gavėjas, kuriam elektroninė siunta adresuota, gavo elektroninę siuntą savo elektroninio pristatymo dėžutėje arba subdėžutėje.
Naudojantis E. pristatymo sistema galima siųsti įvairias e. siuntas: dokumentus, išrašus, pažymas ir pan. Per E. pristatymo sistemą taip pat galima siųsti ir procesinius dokumentus. Procesiniai dokumentai E. pristatymo sistemoje gali būti siunčiami tik Lietuvos teismams.
PVM sąskaitos faktūros už E. pristatymo sistemoje suteiktas paslaugas siunčiamos klientų nurodytu el. paštu ir pateikiamos ePristatymas.lt portalo paskyrose:
E. pristatymo sistemoje elektroninės dėžutės sukūrimas, aktyvavimas ir siuntų gavimas nekainuoja. Už paslaugas mokama tik tuo atveju, jei vykdomas siuntų siuntimas. E. pristatymo sistemoje galima siųsti elektronines ir fizines (popierines) siuntas: 
1. Aktyvuota – tai ePristatymo IS elektroninio pristatymo dėžutė, aktyvuota savininkui arba jo įgaliotam asmeniui patvirtinus, kad susipažino su e. siuntų pristatymo sistemos taisyklėmis, sutartimi, ir sutikus laikytis jų nuostatų. Į ją ir iš jos gali būti siunčiamos e. siuntos.

2. Neaktyvuota – tai:
Svarbu, kad:

· asmuo jungtųsi su tomis atpažinimo priemonėmis, kokiomis yra pridėtas kaip naudotojas (valstybės tarnautojo, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, arba pareigūno pažymėjimo kodu ar asmens kodu);
· asmuo nebūtų pridėtas kaip naudotojas kelis kartus.

Jei vadovas tą patį naudotoją pridėjo dar kartą, duomenys susidubliuoja ir sistema neatpažįsta. Vadovas turėtų atšaukti teises ir pridėti dar kartą.
Prisijungę adresu ePristatymas.lt, atlikite autentifikaciją, pasirinkite reikiamą e. dėžutę ir spauskite „Nustatymai", išsiskleidusiame sąraše pasirinkite „E. dėžutės naudotojai" (detalesnę instrukciją rasite paspaudę čia).

Galimos naudotojų rolės:
Įgaliotas elektroninio pristatymo dėžutės atstovas turi visas vadovo teises, tarp jų ir privalomos elektroninio pristatymo dėžutės sutarties patvirtinimo, t.y. gali patvirtinti pasikeitusias sutarties sąlygas, aktyvuoti juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutę. Norėdami paskirti įgaliotą e. dėžutės atstovą, el.
Gavėjui tradiciniu registruotu paštu yra pristatomas atspausdintas e. siuntos nuorašas. Atkreiptinas dėmesys, kad tradiciniu registruotu paštu išsiųsta e. siunta yra patalpinama e. siuntų pristatymo sistemoje ir gavėjas gali ją gauti į savo e. pristatymo dėžutę, jei išpildomos šios sąlygos:
 
Gavėjas susikuria elektroninę pristatymo dėžutę;
E. siuntos gavėjas, siunčiamą dokumentą gavęs registruotu paštu, dokumento originalą gali pasiekti atlikęs šiuos veiksmus (rekomenduojama vadovautis kartu su dokumentu pateiktomis instrukcijomis):
Iš E. siuntų pristatymo sistemos atspausdinti elektroninių dokumentų nuorašai yra prilyginami rašytiniams dokumentams – atspausdinamas visas e. dokumento turinys, pagrindiniai jo metaduomenys, žyma „Elektroninio dokumento nuorašas". Taip pat elektroninių dokumentų nuorašai yra tvirtinami paliudijant jų tikrumą.
 
Gavus dokumentą registruotuoju paštu, jo originalą pasiekti galima prisijungus prie E. pristatymo sistemos.
Išsiųstos ar gautos e. siuntos elektroninio pristatymo dėžutėje saugomos tol, kol jas pašalina ePristatymo sistemos naudotojas, o jų nepašalinus – 6 mėnesius nuo jų išsiuntimo ar gavimo dienos. Pasibaigus elektroninės siuntos saugojimo terminui, kiekvienam prie elektroninės siuntos pridėtam priedui informacinėje sistemoje suteikiamas unikalus kodas, kuris yra išsaugomas informacinėje sistemoje ir ePristatymo sistemos naudotojas netenka galimybės elektroninio pristatymo dėžutėje skaityti šių elektroninės siuntos priedų.
Pasiekiamumas ir patogumas – turėdami elektroninio pristatymo dėžutę, fiziniai asmenys bet kuriuo paros metu ir nepriklausomai nuo buvimo vietos gali nemokamai viešojo administravimo subjektams siųsti ir iš jų gauti oficialias, registruotam paštui prilyginamas e. siuntas. Be to, visos gautos ir išsiųstos e. siuntos pasiekiamos ir saugomos bet kuriuo metu ir vienoje vietoje – ePristatymo IS elektroninio pristatymo dėžutėje, o apie gautą e. siuntą naudotojas informuojamas elektroniniu paštu arba per Elektroninius valdžios vartus.
Jeigu ePristatymas.lt portale siūlomų sutarčių lange nematote reikiamų specialiųjų sąlygų, juridiniai asmenys turi pateikti nustatytos formos prašymą (pateiktas čia). Pasirašytas prašymas turi būti siunčiamas el. pašto adresu versloklientai@registrucentras.lt.
Taip, ePristatymo sistema yra pritaikyta naudotis įvairios rezoliucijos mobiliaisiais įrenginiais.
ePristatymo sistemoje vienam asmeniui (tiek fiziniam, tiek juridiniam) gali būti sukurta viena elektroninio pristatymo dėžutė. Tačiau vienai elektroninio pristatymo dėžutei gali būti priskirti daugiau negu vienas naudotojas. Naują elektroninės dėžutės naudotoją gali prijungti elektroninio pristatymo dėžutės savininkas, jo įgaliotas atstovas arba elektroninio pristatymo dėžutės administratorius. Norint priskirti naują elektroninės pristatymo dėžutės naudotoją reikia žinoti asmens vardą, pavardę ir asmens arba valstybės tarnautojo kodą.
ePristatymo IS gali naudotis visi Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, jiems tereikia susikurti ir/arba aktyvuoti elektroninio pristatymo dėžutę. 
Norint išsiųsti e. siuntą fiziniam asmeniui, reikia žinoti gavėjo:
  • elektroninio pristatymo dėžutės adresą arba
  • gavėjo vardą, pavardę ir asmens kodą.
Pasikeitus įmonės vadovui ir jį įregistravus Juridinių asmenų registre automatiškai duomenys turi pasikeisti ir ePristatymas sistemoje. Naujasis vadovas turi jungtis prie ePristatymas dėžutės. Jeigu jungdamasis nemato galimybės įmonės vardu prisijungti, turi pasirinkti pridėti e dėžutę, suvesti įmonės kodą, pridėti ir prisijungti prie e. dėžutės.
Viešojo administravimo įstatyme numatyta, kad viešojo administravimo subjektai turi, rengiamus oficialius elektroninius dokumentus vieni kitiems siųsti ir gauti per ePristatymas informacinę sistemą. Elektronines siuntas galima siųsti ir į neaktyvią ePristatymas dėžutę.
Rengiant e. siuntas per ePristatymas IS yra taikomi tam tikri e. siuntos reikalavimai. Tekstui yra taikomi šie reikalavimai:

· antraštė turi būti iki 100 simbolių;

pranešimo tekstas turi būti ne ilgesnis kaip 1000 simbolių, kurie turi sudaryti nedaugiau kaip 13 eilučių.
Taip, galima. Rengiant e. siuntą prie gavėjo lauko galima pridėti ne vieną gavėją. Tokiu atveju, tą pačią e. siuntą gaus visi pridėti gavėjai. Daugiausia e.siunta gali būti išsiųsta 1000 gavėjų.
Susipažinti su taisyklėmis ir patvirtinti sutartį sistemos priemonėmis turi teisę tik E. pristatymo dėžutės savininkas (juridinio asmens vadovas) arba jo įgaliotas asmuo (instrukciją rasite paspaudę čia).
EPristatymo IS sutartį ir taisykles tvirtina elektroninio pristatymo dėžutės savininkas arba įgaliotas asmuo.
Išsiuntimo laikas fiksuojamas suformavus e. siuntą ir paspaudus „Išsiųsti“. Išsiuntimo laikas nepriklauso nuo gavėjo darbo laiko. Išsiuntimo (ir gavimo) laikas fiksuojamas ePristatymo sistemos laiku. ePristatymo sistemoje atliekama ePristatymo sistemos serverių laikrodžių sinchronizacija su Lietuvos koordinuotu laiku UTC (LT).
Taip, galima. Siuntimo žingsniai:

siunčiant e. siuntą, siuntėjui ePristatymo IS yra nurodoma, kad “Pagal pateiktus duomenis ePristatymo sistemoje asmuo nerastas, tačiau sistemoje užtikrinama galimybė siųsti e. siuntas gavėjams (fiziniams asmenims), kurie nėra ePristatymo IS naudotojai ir neturi aktyvuotos elektroninės pristatymo dėžutės. Ar siųsite e. siuntą?" bei matomi mygtukai TAIP ir NE.
Taip. Rengiant e. siuntą galima ją išsaugoti rengiamų siuntų sąraše. Rengiamų siuntų sąraše pateikiamos visos rengiamos e. siuntos, kurios nebuvo išsiųstos. Naudotojas bet kada gali grįžti, pasirinkti e. siuntą iš rengiamų siuntų sąrašo, ją pakoreguoti ir išsiųsti.