Turto vertinimas

Kas yra žemės mokestinė vertė?

Žemės mokestinė vertė yra žemės vidutinė rinkos vertė apskaičiuota vadovaujantis Žemės mokesčio įstatymu ir Masinio žemės vertinimo taisyklėmis, atsižvelgiant į nekilnojamojo turto rinkos pokyčius ir aplinkybes.
Masinio žemės vertinimo taisyklių 4.2. p. nustato, jog Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius tvirtina masinio žemės vertinimo dokumentus. Masinio vertinimo dokumentai ir apskaičiuotos žemės mokestinės vertės (įsigaliojusios 2018-01-01) yra patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017-12-15 įsakymu Nr. 1P-692-(1.3 E.) „Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo“. Žemės vidutinės rinkos vertės, naudojamos žemės mokesčiui apskaičiuoti  5 metus (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 metais).
Žemės mokestį apskaičiuoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Išsamesnę informaciją rasite nuorodoje

 
Redaguota: 2018-01-04 17:03
Į viršų