Juridinių asmenų registras

Kokia tvarka Juridinių asmenų registre įregistruojama žyma, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (NVO)?

Žymos, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, įregistravimo ir išregistravimo tvarka nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatų  1482–1484 punktuose.

Juridinio asmens vadovas įvertinęs, ar  juridinis asmuo atitinka Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą nevyriausybinės organizacijos sąvoką, gali kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją dėl žymos, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, įregistravimo.   

Bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje (iš anksto registruotis galima čia) reikia pateikti:
1. Prašymą  įregistruoti žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, forma JAR-NVO.
2. Prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymą teikia ne vadovas, o įgaliotas asmuo, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, jeigu įgaliojimas neįregistruotas sistemoje.
3. Dokumentų teikėjo asmens dokumentą. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, pridedama vadovo asmens dokumento paprasta kopija.
Žyma, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, pirmąjį kartą Juridinių asmenų registre registruojama neatlygintinai.

Prašymą įregistruoti žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, galima pateikti ir elektroniniu būdu, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos. Vadovas ar  įgaliotas asmuo, kuriam nustatyta tvarka suteiktas įgaliojimas,  elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, spustelėjęs nuorodą horizontaliame meniu  Juridinių asmenų registras bei kairėje esančiame vertikaliame meniu paspausti nuorodas: Juridinio asmens, filialo ir duomenų registravimas, Juridinio asmens, filialo duomenų registravimas. Spustelėjus nuorodą Nevyriausybinės organizacijos žyma, atsidariusiame lange prie įrašo Nevyriausybinė organizacija reikia pažymėti varnelę ir spausti mygtuką Išsaugoti, atsidariusiuose languose spausti mygtuką Tęsti. Kai sistema sugeneruos prašymą forma JAR-1E, jį reikės pasirašyti elektroniniu parašu, spustelėjus Pasirašyti. Pasirašius dokumentą, reikia pasirinkti Tęsti, Teikti JAR tvarkytojui.

Svarbu! 
Nevyriausybinėmis organizacijomis nelaikomi:
1) juridiniai asmenys, kurių daugiau negu 1/3 dalyvių yra juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis;
2) juridiniai asmenys, kurių dalyviai – juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis, turi daugiau negu 1/3 balsų visuotiniame dalyvių susirinkime;
3) politinės partijos;
4) profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai;
5) organizacijos, kuriose narystė privaloma tam tikros profesijos atstovams;
6) sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, kiti nekilnojamojo turto bendro valdymo tikslais įsteigti juridiniai asmenys;
7) šeimynos;
8) nuolatinės arbitražo institucijos.
 
Registro tvarkytojas  išregistruoja žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, gavęs asignavimų valdytojo pranešimą dėl žymos panaikinimo, taip pat įregistravęs juridinio asmens teisinį statusą "Inicijuojamas likvidavimas","Likviduojamas", "Bankrutuojantis", "Likviduojamas dėl bankroto" arba išregistravęs juridinio asmens teisinį statusą "Pertvarkomas".
 
Redaguota: 2023-05-03 08:31
Į viršų