Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar galima Nekilnojamojo turto registre įrašyti nustatytas žemės sklypo specialias naudojimo sąlygas, nerengiant visos žemės sklypo kadastro duomenų bylos, kokius dokumentus reikia pateikti?

Informuojame, kad  Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų  541 punkte numatyti atvejai, kai žemės sklypo kadastro duomenys gali būti keičiami nerengiant visos žemės sklypo kadastro duomenų bylos.
 
  • kai specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašomos į Nekilnojamojo turto registrą nerengiant teritorijų planavimo dokumento arba žemės valdos projekto, bet žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimu,  Registrų centro teritoriniam klientų aptarnavimo padaliniui kartu su prašymu reikia pateikti žemės sklypo savininko, valstybės ar savivaldybės žemės patikėtinio, ar įstatymų nustatytais atvejais – kitų subjektų rašytinį sutikimą dėl specialiųjų žemės sklypo naudojimo sąlygų nustatymo ar pakeitimo, bei matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, parengtą žemės sklypo kadastro duomenų formą, verčių žiniaraštį (jei keičiasi sklypo vertė) ir žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planą (jeigu specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos ne visam žemės sklypui).
  • kai žemės sklypui papildomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatytos parengus ir patvirtinus naują teritorijų planavimo dokumentą arba žemės valdos projektą, Nekilnojamojo turto registre gali būti įrašomos (esamos panaikinamos) nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su prašymu pateikus Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio skyriaus vadovo sprendimą pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis ir žemės sklypo kadastro duomenų formą ir žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planą (jeigu toks planas rengtas), parengtus matininko.
Redaguota: 2016-10-14 10:24
Į viršų