Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar vienas iš bendraturčių gali paduoti prašymą išregistruoti bendros dalinės nuosavybės teise valdomą sunaikintą pastatą?

Nekilnojamojo turto registro nuostatų 33 punkte nurodyta, kad kai nuosavybės teisė ar kitos daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistruotos keliems bendraturčiams, nekilnojamojo daikto žuvimo atveju prašymą išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ar jo dalį, daiktines teises, juridinius faktus gali pateikti nekilnojamojo daikto savininkai arba vienas iš jų. Išregistravus nekilnojamąjį daiktą ar jo dalį, daiktines teises, juridinius faktus pagal vieno asmens prašymą, apie priimtą sprendimą raštu pranešama visiems asmenims, tiesiogiai susijusiems su priimtu sprendimu dėl nekilnojamojo daikto arba jo dalies, daiktinių teisių, juridinių faktų išregistravimo. 
Statinių išregistravimo Nekilnojamojo turto registre tvarką rasite nuorodoje
Redaguota: 2015-12-11 08:42
Į viršų