Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kodėl nepavyksta pasirašyti elektroniniu parašu naudos gavėjų sąrašą JADIS naudos gavėjų posistemyje (JANGIS) ?

 
Priežastys gali būti tiek techninės (nestabilus ryšys, neveikia pasirašymo modulis ir pan.), tiek duomenų. Viena iš priežasčių gali būti ta, kad prisijungusio prie informacinės sistemos naudotojo asmens duomenys nesutampa su elektroninio parašo sertifikate esančiais duomenimis, pavyzdžiui: nesutampa naudotojo pavardė. Tokiais atvejais, naudotojui būtina atnaujinti kvalifikuoto elektroninio parašo duomenis arba atnaujinti duomenis Gyventojų registre. Kita priežastis gali būti ta, kad į sistemą įkeliamas pasirašytas dokumentas yra modifikuotas arba pasirašytas kito asmens nei sistemos naudotojo.
 
Patikrinti, ar kompiuteris yra paruoštas dokumentų pasirašymui elektroniniu būdu galite čia:
https://www.elektroninis.lt/
https://info.registrucentras.lt/faq/Elektroninis.lt
 
Dabui su juridinių asmenų naudos gavėjų sistema rekomenduojame "Google Chrome", "Mozilla" ir "Microsoft Edge" naršykles.

Redaguota: 2024-04-04 10:01
Į viršų