Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Naudos gavėjas yra užsienietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje. Ar teikiant naudos gavėjų sąrašo duomenis, reikia įkelti asmens dokumento kopiją ir kurios šalies šiam asmeniui suteiktą asmens kodą reikėtų įrašyti?

Jeigu naudos gavėjas yra užsienietis ir Juridinių asmenų registro užsieniečių posistemėje nėra įrašyta duomenų apie šį užsienietį, t.y. jam Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nėra išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje, naudos gavėjų sąrašo teikimo lange paspaudus Pridėti naudos gavėją, pasirinkus asmens dokumentą išdavusią valstybę, įvedus asmens vardą ir pavardę, paieškoje nebus surandamas joks asmuo. Tuomet atsiras galimybė Pridėti naują užsienio fizinį asmenį. Toliau reikės įvesti kitus asmens duomenis ir įkelti juos patvirtinančio asmens dokumento kopiją.

Jeigu užsienietis turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, duomenis apie jį galima pateikti kaip Lietuvos Respublikos piliečiui (šiuo atveju asmens dokumento kopijos įkelti nereikia), tačiau Lietuvos Respublikos asmens kodą įrašyti negalima, jeigu asmens duomenys teikiami kaip užsienio piliečio duomenys.
Redaguota: 2024-04-04 09:13
Į viršų