Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Kas Sutarčių ir teisių suvaržymų registre (STSR) registruoja įkeitimą ir hipoteką?

Įkeitimo sandorio šalys, po 2022 m. sausio 1 d. sudariusios sutartinio įkeitimo sandorį, kai įkeitimo objektas perduodamas kreditoriui, gali sandorį registruoti Registre, pateikdamos pranešimą.
Įkeitimo sandorio šalys, kai sutartinio įkeitimo objektas perduodamas kreditoriui, sandorį sudaro Registro informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruoja Registre.
Įkeitimo sandorio šalys, jei kreditorius, skolininkas ir įkaito davėjas (kai skolininkas ir įkaito davėjas yra ne tas pats asmuo) yra juridiniai asmenys ir įkeitimo objektas perduodamas trečiajam asmeniui arba paliekamas įkaito davėjui, sandorį sudaro Registro informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruoja registre.
Notaras, patvirtinęs sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos sandorį, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įkeitimo ar hipotekos sandorio patvirtinimo dienos pateikia Registro tvarkytojui pranešimą apie sandorio patvirtinimą.
Notaras, teismas, įstatymų įgaliotas pareigūnas ar institucija, nustatę priverstinį įkeitimą ar priverstinę hipoteką, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įkeitimo ar hipotekos nustatymo (kai duomenis pateikia notaras), teismo sprendimo įsiteisėjimo (jeigu įkeitimas ar hipoteka nustatomi teismo sprendimu) arba įstatymų įgalioto pareigūno ar institucijos sprendimo priėmimo (jeigu įkeitimas ir hipoteka nustatomi įstatymų įgalioto pareigūno ar institucijos sprendimu) dienos elektroniniu būdu Registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie nustatytą priverstinį įkeitimą ar priverstinę hipoteką.
 

Redaguota: 2022-01-04 10:45
Žymos:
Į viršų