Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Kada įkeitimas ir hipoteka laikoma įregistruota Sutarčių ir teisių suvaržymų registre (STSR)?

Registro tvarkytojas, gavęs pranešimą apie patvirtintą, sudarytą įkeitimo ar hipotekos sandorį, nustatytą priverstinį įkeitimą ar priverstinę hipoteką, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo ar įkeitimo sandorio gavimo dienos įregistruoja įkeitimą ar hipoteką, jeigu nenustato Nuostatų 52 ir 53 punktuose nurodytų aplinkybių.
Informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įkeitimo sandorio teisėtumas netikrinamas, šio sandorio data ir laikas yra sandorio įregistravimo Registre data ir laikas.
Informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įkeitimo sandoris įregistruojamas Registre jo sudarymo momentu, jei nenustatoma Nuostatų 53.2 papunktyje nurodytų aplinkybių.
Įkeitimas ir hipoteka laikomi įregistruotais, kai duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę ir Registro objektui suteikiamas identifikavimo kodas.
Įregistravus įkeitimą ar hipoteką, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įkeitimo ar hipotekos įregistravimo dienos Registro duomenų teikėjui, Registro duomenų teikėjo pranešime nurodytiems suinteresuotiems asmenims, informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įkeitimo sandorio šalims elektroniniu būdu pateikiamas pranešimas apie įkeitimo ar hipotekos įregistravimą.

Redaguota: 2023-07-25 09:52
Žymos:
Į viršų