Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Kada/kaip iš Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (STSR) gali būti išregistruojami įkeitimai ar hipotekos?

Kreditoriaus, skolininko arba įkaito davėjo prašymas išregistruoti pasibaigusią hipoteką gali būti pateikiamas notarui, arba informacinių technologijų priemonėmis prašymą išregistruoti pasibaigusį įkeitimą ar hipoteką pateikia registrui. 
Notaras, patvirtinęs sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos pabaigą, arba teismas, priėmęs sprendimą dėl sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos pabaigos, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įkeitimo ar hipotekos pabaigos patvirtinimo arba teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos Registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie įkeitimo ar hipotekos pabaigą.
Notaras, nustatęs priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos pabaigą, teismas, įstatymų įgaliotas pareigūnas ar institucija, priėmę sprendimą dėl priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos pabaigos, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įkeitimo ar hipotekos pabaigos nustatymo, teismo sprendimo įsiteisėjimo arba įstatymų įgalioto pareigūno ar institucijos sprendimo priėmimo dienos Registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie įkeitimo  ar hipotekos pabaigą.
Antstolis, kreditoriaus prašymu priverstinai realizavęs įkeitimu ar hipoteka įkeistą turtą arba įkeistą turtą perdavęs įkeitimo ar hipotekos kreditoriui, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto ar turto pardavimo iš varžytynių akto, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui akto surašymo elektroniniu būdu dienos Registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie įkeitimo ar hipotekos pakeitimą arba pabaigą.
Sąlyginė hipoteka, sudaryta siekiant įsigyti nuosavybės teise nekilnojamąjį daiktą Civilinio proceso kodekso VI dalyje nustatyta tvarka, išregistruojama iš viešo registro pagal antstolio pranešimą, kad sąlyginę hipoteką sudaręs asmuo netapo šio turto savininku.
Pasibaigus įkeitimui ar hipotekai kreditorius, skolininkas arba įkaito davėjas prašymą išregistruoti pasibaigusį įkeitimą ar hipoteką informacinių technologijų priemonėmis pateikia registrui šio registro nuostatų nustatyta tvarka (kai prašymą išregistruoti pasibaigusią hipoteką teikia skolininkas arba įkaito davėjas, hipotekos kreditorius privalo informacinių technologijų priemonėmis pateikti hipotekos pabaigos patvirtinimą).
Įkeitimas ar hipoteka išregistruojami ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo ar prašymo gavimo dienos, jei nenustatomos registro nuostatų punktuose nurodytos aplinkybės (nustatyti trūkumai).Redaguota: 2023-07-25 10:08
Žymos:
Į viršų