Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Kokie sutarčių išregistravimo iš Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (STSR) pagrindai?

Pirkimo–pardavimo išsimokėtinai ir finansinės nuomos sutartys automatiškai išregistruojamos praėjus vieniems metams nuo galutinio atsiskaitymo termino pabaigos.
Neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartys automatiškai išregistruojamos praėjus penkeriems metams nuo sutarties termino pabaigos.
Pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutartys automatiškai išregistruojamos praėjus penkeriems metams nuo sutarties įregistravimo Registre dienos.
 Automatiškai išregistravus sutartį iš Registro, pranešimas apie sutarties išregistravimą Registro duomenų teikėjui nesiunčiamas.
Jeigu Registro duomenų teikėjas pateikia Registro tvarkytojui prašymą automatiškai neišregistruoti pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutarties iš Registro, sutartis išregistruojama tik gavus pranešimą apie sutarties pabaigą ar nutraukimą, išskyrus atvejus, kai vėlesniu sutarties pakeitimu nustatytas naujas galutinis atsiskaitymo terminas, kuriam pasibaigus sutartis išregistruojama Nuostatų nustatyta tvarka.
 


Redaguota: 2023-07-25 10:39
Žymos:
Į viršų