Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Pagal kokius kriterijus teikiami Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (STSR) duomenys?

Registro išrašai  gali būti teikiami pagal šiuos paieškos kriterijus:
1) duomenys apie įkeitimus ir hipotekas teikiami pagal:
  • įkeitimo ar hipotekos identifikavimo kodą;
  • įkaito davėjo ir (ar) skolininko fizinio asmens vardą (-us), pavardę (-es) ir asmens kodą ar juridinio asmens kodą. Jeigu asmens duomenų nėra Gyventojų registre, – pagal vardą (-us), pavardę (-es) ir gimimo datą; jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – pagal juridinio asmens kodą arba registravimo numerį, užsienio valstybę, kurioje įregistruotas juridinis asmuo;
  • įkeitimo ar hipotekos objekto – įkeisto daikto identifikavimo kodą;
2) duomenys apie pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartis teikiami pagal:
  • sutarties identifikavimo kodą;
  • finansinės nuomos gavėjo, pirkėjo, nuomininko ar panaudos gavėjo fizinio asmens vardą (-us), pavardę (-es) ir asmens kodą ar juridinio asmens kodą. Jeigu asmens duomenų nėra Gyventojų registre, – pagal vardą (-us), pavardę (-es) ir gimimo datą; jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – pagal juridinio asmens kodą arba registravimo numerį, užsienio valstybę, kurioje įregistruotas juridinis asmuo;
3) registrui nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. pateiktų dokumentų skaitmeninės kopijos gali būti teikiamos pagal įkeitimo ar hipotekos identifikavimo kodą.
Redaguota: 2023-07-25 11:56
Žymos:
Į viršų