Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Kodėl Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (STSR) išraše nėra duomenų apie išregistruotą hipoteką įkeitimą ir hipoteką?

STSR išrašuose pateikiami aktualūs duomenys apie galiojančius įkeitimus ir hipotekas. Norėdami gauti Registro archyvo duomenis apie išregistruotus įkeitimus ir hipotekas, Registrų centrui  turite pateikti prašymą dėl archyvinių registro duomenų gavimo. Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu ir elektroninių ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas.
Darbų atlikimo įkainius pateikiame šioje nuorodoje.


Redaguota: 2023-08-11 10:20
Žymos:
Į viršų