Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Koks atlyginimo už Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (STSR) duomenis dydis?

Darbų atlikimo įkainius, patvirtintus Vyriausybės nutarimu 2020 m. liepos 8 d. Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“, nurodytus  IX skyriuje:  „ATLYGINIMO UŽ SUTARČIŲ IR TEISIŲ SUVARŽYMŲ REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ, ŠIO REGISTRO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMĄ DYDŽIAI“ pateikiame šioje nuorodoje.
Redaguota: 2023-07-25 12:19
Žymos:
Į viršų