Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kodėl pradėjus pildyti naują naudos gavėjų sąrašą JADIS naudos gavėjų posistemyje (JANGIS), grafiniame "medyje" jau yra įrašytų naudos gavėjų?

Jeigu teikiantis naudos gavėjų sąrašą juridinis asmuo yra pateikęs dalyvių sąrašą juridinių asmenų dalyvių (JADIS) informacinėje sistemoje,  dalis duomenų yra perkeliama iš juridinio asmens dalyvių sąrašo.
Naudos gavėjų sąrašo duomenų teikėjas privalo patikrinti gautus iš JADIS duomenis, pakoreguoti pagal poreikį ir, jeigu reikia, papildyti naudos gavėjų sąrašą trūkstamais  duomenimis.
Tam tikrų duomenų, gautų iš JADIS, pavyzdžiui, dalyvių nuosavybės procento, juridinių asmenų naudos gavėjų posistemyje koreguoti neleidžiama. Tokiu atveju, gali tekti koreguoti juridinių asmenų dalyvių sąrašo duomenis ir iš naujo inicijuoti naujo naudos gavėjų sąrašo teikimą.

Redaguota: 2024-04-03 12:43
Į viršų