Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Ar naudos gavėjų sąraše (JANGIS) naudos gavėją reikia nurodyti du kartus, jeigu naudos gavėjas yra ir juridinio asmens savininkas, ir vadovas?

Tiesiogiai juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo gali būti pateikiamas tik vieną kartą, t.y.  tas pats fizinis asmuo gali būti deklaruotas kaip savininkas arba kaip kitais būdais arba kitomis teisėmis kontroliuojantis naudos gavėjas. Vienintelis juridinio asmens savininkas visada nurodomas naudos gavėju.

Deklaruojami savininkai, kurie priklausomai nuo juridinio asmens teisinės formos, turi daugiau kaip 25% akcijų, pajų, įnašų ar (ir) balsų. Jeigu juridinio asmens  teisinė forma numato kontrolę turtu bei balsais ir abiejų valdymo formų arba bent vienos iš šių valdymo formų procentas yra didesnis už 25%, tuomet deklaruojamas ir turto, ir balsų skaičius procentais. Jeigu asmuo yra naudos gavėjų sąraše nurodytas juridinio asmens savininku, jo pateikti naudos gavėjų sąraše, kaip kontroliuojančio juridinį asmenį kitais būdais arba kitomis teisėmis naudos gavėją, nereikia.
Redaguota: 2024-04-04 08:49
Žymos: JANGIS
Į viršų