Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Neturiu elektroninio parašo. Kaip pateikti duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) kitu būdu?

Kai asmuo, kuris veikia juridinio asmens vardu neturi elektroninio parašo, jis gali įgalioti kitą asmenį, turintį elektroninį parašą, pateikti duomenis apie naudos gavėjus į JADIS naudos gavėjų posistemį.

Įgaliojimų suteikimo tvarką ir įgaliojimų formas rasite nuorodoje. Iš anksto užsiregistravus, dokumentą galima pateikti Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose arba siųsti paštu. Jeigu popierinis dokumentas  siunčiamas paštu, kartu pridedama vadovo asmens dokumento kopija. Už įgaliojimo įregistravimą mokamas 7,26 euro atlyginimas. Atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia
 
 

Redaguota: 2023-11-13 10:12
Į viršų