Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kokie duomenys apie naudos gavėjus yra kaupiami juridinių asmenų naudos gavėjų posistemyje (JANGIS)?

Juridinių asmenų naudos gavėjų posistemyje yra kaupiami duomenys apie daugumos teisinių formų juridinių asmenų naudos gavėjus. Naudos gavėjo apibrėžtis ir informacinėje sistemoje kaupiamų duomenų apimtis yra pateikta Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose.

Redaguota: 2024-04-04 09:34
Į viršų