E-varžytinės, aukcionai

Kuo skiriasi aukcionas nuo varžytynių?

Aukcionas nuo varžytynių skiriasi turto pardavimo vykdymo procesais ir teisės aktais, reglamentuojančiais šiuos vykdymo procesus ir tvarkas. Lietuvoje terminas „varžytynės“ vartojamas, kai parduodamas nemokaus subjekto ar bankrutavusio subjekto turtas. Tada sakoma, kad yra parduodama iš varžytynių (priverstinis turto pardavimas).
Varžytynes organizuoja tik antstoliai ir nemokumo administratoriai. Varžytynėse turtas išvaržomas priverstinai. Dalyvio mokestis sumokamas registracijos į varžytynes metu, asmeniui prisijungus prie tinklalapio www.evarzytynes.lt per elektroninės bankininkystės sistemą. Dalyvis registracijos metu nukreipiamas į banką ir jam automatiškai suformuojamas mokėjimas. Mokėjimas įskaitomas iškart po mokėjimo operacijos patvirtinimo banke.
Antstoliui ar nemokumo administratoriui paskelbus varžytynes, jos vyksta 30 (trisdešimt) arba 20 (dvidešimt) dienų. Vadinasi, asmuo gali registruotis į vykstančias varžytynes nuo jų paskelbimo dienos ir dalyvauti (teikti savo kainos pasiūlymą) jose iki pat varžytynių pabaigos. Registracijos laikas nėra nustatytas. Sumokėjęs dalyvio mokestį, asmuo tampa varžytynių dalyviu ir iškart gali siūlyti savo kainą. Visgi rekomenduojame registraciją į varžytynes atlikti likus ne mažiau kaip 30 minučių iki varžytynių pabaigos. Jeigu asmuo varžytynėse įsigyja turtą, dalyvio mokestis yra įskaičiuojamas į galutinę pirkimo kainą. Varžytynių nelaimėjusiems varžytynių dalyviams jų sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis, atskaičius mokesčius už banko paslaugas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną grąžinamas į dalyvio registracijos metu nurodytą banko sąskaitą.
Aukcionai. Aukcione turtas parduodamas laisva valia. Dalyviams yra taikomi 2 tipų mokesčiai. Dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas, kurie turi būti sumokami tiesiogiai organizatoriui (į skelbime nurodytą organizatoriaus sąskaitą) prieš registraciją. Asmuo, registruodamasis į aukcioną ar nuomos konkursą, turi į sistemą įkelti mokėjimo pavedimo kopiją. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio ir dalyvio garantinio įnašo dydžiai nurodomi skelbime. Sąskaita, į kurią reikia atlikti mokėjimą, nurodyta aukciono skelbime.
IŠIMTIS: VĮ Turto banko organizuojamuose aukcionuose dalyvis gali pasirinkti iš karto sistemoje sumokėti aukcione taikomus mokesčius (garantinį įnašą ir registravimo mokestį). Sisteminėmis priemonėmis mokėjimas atliekamas pasirinkus Neopay mokėjimo inicijavimo paslaugą, spaudžiamas mygtukas „Tęsti“. Mokėjimas įskaitomas iškart po mokėjimo operacijos patvirtinimo banke.
Prieš mokėdami įsitikinkite, ar Jūsų mokama suma neviršija vienos operacijos limito. Jeigu viršija, kreipkitės į savo banką dėl limito padidinimo.
Dalyvio registravimo mokestis nėra grąžinamas.
Dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neregistruotiems dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami. Asmeniui, ketinančiam įsigyti ar išsinuomoti turtą, būtina susipažinti su konkretaus aukciono ar nuomos konkurso organizatoriaus tvarkoje nustatytų mokesčių grąžinimo tvarka ir kitomis sąlygomis (pvz., kas apmoka notaro išlaidas, per kiek dienų laimėtojas turi sumokėti likusią sumą ir pan.).
Aukcionuose ir nuomos konkursuose yra nurodomas konkretus laikas užsiregistruoti, norint juose dalyvauti. Neatlikus registracijos, kuri vyksta konkrečiu laiku – asmuo negali dalyvauti aukcione ar nuomos konkurse. Registracijos ir aukciono datas skelbime nurodo organizatorius.
Dalyvio kainos pasiūlymas teikiamas tik prasidėjus aukcionui.
Redaguota: 2023-05-11 10:54
Žymos:
Į viršų