E-varžytinės, aukcionai

Ką turiu atlikti savarankiškai prieš įsigydamas ar išsinuomodamas turtą?

Nepaisant to, kad turto realizavimo procedūros perkeltos į elektroninę erdvę, visi pageidaujantys įsigyti ar išsinuomoti turtą asmenys gali gyvai apžiūrėti parduodamą ar išnuomojamą turtą. Turto apžiūros data, vieta ir atsakingo asmens kontaktai yra nurodomi skelbime. Planuojant įsigyti / išsinuomoti objektą rekomenduojama susisiekti su varžytynių vykdytoju ar organizatoriumi dėl turto apžiūros ir pasikonsultuoti su atitinkamos srities specialistais.

Potencialiems pirkėjams (nuomininkams), aukciono (nuomos konkursų) dalyviams yra rekomenduojama asmeniškai atlikti parduodamo (nuomojamo) turto patikrą / apžiūrą vietoje ir savarankiškai patikrinti visą, jų manymu, reikalingą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, informacija apie mokesčius (pvz., išlaidos, susijusios su nuosavybės teisių įregistravimo, notaro išlaidas ir pan.), mokėtinus už parduodamam (nuomojamam) turtui teiktas komunalines ir kitas paslaugas, kitus mokesčius, susijusius su parduodamu (nuomojamu) turtu, taip pat susipažinti su aukciono (nuomos konkurso) vykdymo tvarka. Tokie patikrinimo veiksmai privalo būti atlikti iki aukciono (nuomos konkurso) pradžios.
Redaguota: 2023-05-11 10:59
Žymos:
Į viršų