E-varžytinės, aukcionai

Ką daryti, jei registruojantis į varžytynes, aukcioną ar nuomos konkursą pasitaikė sutrikimų ir negalima buvo užbaigti registracijos; varžymosi metu pasitaikė sutrikimų ir negalima buvo pasiūlyti savo kainos?

Jeigu registracijos ar varžymosi metu susiduriate su sistemos veikimo trikdžiais, galite pateikti prašymą (skundą) Registrų centrui. Jis bus išnagrinėtas.
Prašymas (skundas), kuriame išdėstytos pareiškėjo nuostatos tam tikru klausimu, turi būti parengtas laikantis raštvedybos taisyklių.

Vadovaujantis Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo Valstybės įmonės Registrų centre taisyklėmis, asmenų prašymai turi būti:
    - parašyti valstybine kalba;
    - asmens pasirašyti, nurodžius vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenis ryšiui palaikyti.

Prašyme būtina nurodyti visas aplinkybes ir atliekamus veiksmus sistemoje, datą, prisijungimo laikus, sutrikimų pobūdį, kaip pasireiškė sutrikimas, taip pat prašome pateikti išorės IP adresą, naudojamą varžymosi metu.
Pateikti prašymą galima:
   - dokumentus siunčiant paštu arba atnešus vietoje adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;
   - dokumentus siunčiant el. paštu info@registrucentras.lt; siunčiami dokumentai privalo būti pasirašyti elektroniniu parašu;
   - dokumentus pateikiant per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo informacinę sistemą E. pristatymas.

Valstybės įmonė Registrų centras nėra atsakinga už asmens naudojamos programinės ar techninės  įrangos, interneto ryšio ar naršyklės sutrikimus ar gedimus.

Redaguota: 2023-05-11 10:30
Žymos:
Į viršų