E-varžytinės, aukcionai

Kokia yra kainos didinimo tvarka antstolio vykdomose varžytynėse?

Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis už parduodamą turtą pasiūlo kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą. Kiti varžytynių dalyviai už parduodamą turtą gali siūlyti tik didesnę kainą, tačiau kiekvienas kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 0,5 procento pradinės turto pardavimo kainos, jeigu ji yra mažesnė negu 15 000 eurų, ne mažiau kaip 0,3 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina yra nuo 15 000 eurų iki 30 000 eurų, ir ne mažiau kaip 0,1 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina viršija 30 000 eurų. Varžytynių metu rodoma didžiausia tuo metu už parduodamą turtą pasiūlyta kaina.

Kainą didinant automatiniu būdu, varžytynių dalyvis nurodo siūlomą pradinę kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą, didžiausią siūlomą kainą ir kainos didinimo automatiniu būdu intervalą, kuris negali būti mažesnis už neautomatiniam didinimui taikomus intervalus. 

Varžytynėms pasibaigus sistema automatiškai išrenka dalyvį, kuris pasiūlė didžiausią kainą.

Automatiniam kainos statymui galioja išlyga: keliant kainą automatiniu būdu, kaina pakeliama mažesne suma negu nurodytas kainos didinimo intervalas tuo atveju, kai iš maksimalios automatiniu būdu siūlomos kainos atėmus jau pasiūlytą kainą, skirtumas būna mažesnis už nurodytą kainos didinimo intervalą. Kaina automatiškai pakeliama iki dalyvio sistemoje įvestos maksimalios varžytynių siūlomos kainos.
 
 
Redaguota: 2023-05-11 12:14
Žymos:
Į viršų