E-varžytinės, aukcionai

Kokia yra kainos didinimo tvarka aukcione (nuomos konkurse), kainą didinant automatiniu būdu?

Kainą didinant automatiniu būdu, jei kaina dar nėra padidinta, dalyvis nustato šiuos kainos didinimo intervalus:
  - pirminę siūlomą kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo / nuomos kainą;
   - didžiausią siūlomą kainą;
   - kainos didinimo intervalą, kuris negali būti mažesnis už organizatoriaus nustatytą intervalą: kainą didinant automatiniu būdu, rodoma dalyvio siūloma pradinė kaina, kuri išlieka iki to momento, kol kitas dalyvis pasiūlo didesnę parduodamo / išnuomojamo turto kainą. Kitam dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama šio dalyvio nurodytu intervalu, kol kito dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio dalyvio nurodytą didžiausią siūlomą kainą.
Automatiniam kainos statymui galioja išlyga: keliant kainą automatiniu būdu, kaina pakeliama mažesne suma negu nurodytas kainos didinimo intervalas tuo atveju, kai iš maksimalios automatiniu būdu siūlomos kainos atėmus jau pasiūlytą kainą, skirtumas būna mažesnis už nurodytą kainos didinimo intervalą. Kaina automatiškai pakeliama iki dalyvio sistemoje įvestos maksimalios varžytynių siūlomos kainos.

Redaguota: 2022-06-28 09:37
Žymos:
Į viršų