Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Ar juridinių asmenų filialai ir atstovybės turi teikti duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS)?

Teikti naudos gavėjų sąrašus privalo Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys ir investiciniai fondai.
Filialai ir atstovybės yra juridinio asmens padaliniai, todėl duomenų į JANGIS neteikia.

Redaguota: 2024-04-04 12:20
Į viršų