Turto vertinimas

Kokia yra nekilnojamojo turto (patalpų, pastatų, inžinerinių ir kitų statinių) mokestinės vertės patikslinimo tvarka?

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 straipsnis nustato nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojams teisę pateikti skundą arba prašymą dėl mokestinės vertės perskaičiavimo Registrų centro Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų prašymų nagrinėjimo komisijai. 
 
Skundas - pareiškėjo rašytinis kreipimasis į Registrų centrą dėl neteisingų, netikslių, neišsamių Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre įregistruotų nekilnojamojo turto  duomenų, turinčių įtakos nekilnojamojo turto mokestinės vertės  vidutinės rinkos vertės mokesčiams skaičiavimui, siekiant šiuos duomenis ištaisyti.  Skundą galima pateikti vieną kartą per 3 mėnesius nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo.
 
Nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai taip pat turi teisę vieną kartą per 3 mėnesius nuo mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) pradžios pateikti prašymą nekilnojamojo turto (statinių) mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą. Prašymą galima pateikti užpildant prašymo formą arba laisvos formos prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateiktas nekilnojamojo turto individualaus vertinimo ataskaitos originalas. Daugiau informacijos rasite šioje nuorodoje.

Redaguota: 2023-05-10 12:36
Žymos:
Į viršų