Įgaliojimų registras

Kokiais atvejais prokūra iš Įgaliojimo registro išregistruojama automatiškai?

Prokūra iš Įgaliojimų registro automatiškai išregistruojama šiais atvejais:
 
  • pasibaigus kalendorine data ar metais, mėnesiais, savaitėmis ir dienomis apibrėžtam prokūros terminui (tik elektroninės prokūros atveju);
  • gavus duomenis iš Gyventojų registro ar Užsieniečių registro apie bent vieno prokuristo mirtį;
  • gavus duomenis iš Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro apie bent vieno prokuristo neveiksnumą toje srityje, kurioje išduota prokūra, arba civilinio veiksnumo apribojimą toje srityje, kurioje išduota prokūra;
  • gavus duomenis iš Juridinių asmenų registro apie prokūrą išdavusio juridinio asmens išregistravimą iš šio registro, prokūrą išdavusio juridinio asmens teisinio statuso „bankrutuojantis“, „likviduojamas“ ar „reorganizuojamas“ įgijimą.
Redaguota: 2023-09-11 09:26
Žymos:
Į viršų