Juridinių asmenų registras

Ar reikia teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jeigu juridinis asmuo nevykdo veiklos?

Vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis, Juridinių asmenų registre veiklos stabdymas neregistruojamas, juridinis asmuo laikomas veikiančiu ir turi teikti įstatymų nustatytus dokumentus ir duomenis.
Teisės aktuose nėra įtvirtintų nuostatų, atleidžiančių nuo prievolės pateikti finansines ataskaitas, jei juridinis asmuo laikinai nevykdo veiklos ir Valstybinė mokesčių inspekcija yra priėmusi sprendimą dėl laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo.
Metinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo tvarką ir Vartotojo vadovą rasite Registrų centro interneto svetainėje pagal nuorodą.
Redaguota: 2023-11-30 10:29
Į viršų