Juridinių asmenų registras

Ką daryti, jeigu pasirenkant naują finansinių ataskaitų rinkinį rodomas klaidos pranešimas: "Šiam ataskaitiniam laikotarpiui nurodyto finansinių ataskaitų rinkinio parsisiųsti neleidžiama"?


Toks klaidos pranešimas rodomas, jei finansinių ataskaitų rinkinio parinkimo lange nenurodomi visi naujo finansinių ataskaitų rinkinio parinkimui reikalingi parametrai, parenkama netinkama juridinio asmens veiklos kategorija ar kt. Reikia patikrinti, ar teisingai nurodėte naujo finansinių ataskaitų rinkinio parametrus, ataskaitinį laikotarpį.
Norėdamas pildyti ir teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį elektroniniu būdu, bendrijos vadovas, taip pat įgaliotas asmuo, kuriam nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas, turi:
1) prisijungti naudojantis el. parašu arba asmenine el. bankininkyste prie Registrų centro savitarnos sistemos (norėdami prisijungti, spustelėkite šią nuorodą);
2) pasirinkti atstovaujamą įmonę, kurios metinių finansinių ataskaitų rinkinys bus teikiamas;
3) pasirinkti Naujas finansinių ataskaitų rinkinys ir rinkinio parinkimo lange nurodyti duomenis:
- ataskaitinio laikotarpio pradžios datą (Dėmesio! įrašant datas formatu MMMM-mm-dd arba pasirenkant iš šalia esančių kalendorių);
- ataskaitinio laikotarpio pabaigos datą (įrašant datas formatu MMMM-mm-dd arba pasirenkant iš šalia esančių kalendorių);
- finansinių ataskaitų tipą (pasirenkant iš sąrašo - metinės finansinės ataskaitos);
- juridinio asmens veiklos kategoriją (pasirenkant iš sąrašo - mažosios bendrijos);
- tikslumą (pasirenkant iš sąrašo: 1 (vienetais), jei finansinių ataskaitų duomenys pateikiami eurais arba 1000 (tūkstančiais), jei finansinių ataskaitų duomenys pateikiami 1000 (tūkstančiais) eurų. Jei bus pasirinktas tikslumas 1000 (tūkstančiais), visi ataskaitose nurodyti duomenys bus išsaugoti duomenų banke padauginti iš 1000);
4) interaktyviai užpildyti nustatytą mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų finansinių ataskaitų el. rinkinio formą;
5) pridedamuose dokumentuose įkelti aiškinamojo rašto PDF formato bylą.

Redaguota: 2023-11-30 16:01
Į viršų