Juridinių asmenų registras

Kokia tvarka galima užsakyti (peržiūrėti) metinių finansinių atskaitomybių rinkinius?

Norėdami patikrinti, kokius dokumentus Juridinių asmenų registrui yra pateikęs  juridinis asmuo, Jūs galite pasinaudoti paslauga Neatlygintina paieška Juridinių asmenų registre. Atsiradusiame paieškos laukelyje įveskite juridinio asmens pavadinimą ir (arba) kodą. Paieškos sistemai suradus juridinį asmenį, paspauskite aktyvų raudonos spalvos ženklelį "D".

Per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą galima įsigyti tik vėliausiai juridinio asmens pateiktų finansinių ataskaitų ir kitų kartu su jomis pateiktų dokumentų kopijas. Tokių dokumentų kopijos neturi žymos "Kopija tikra" ir nebūtų laikomos oficialiu dokumentu. 

Prisijungus prie Registrų centro savitarnos sistemos, horizontaliame meniu reikia pasirinkti Juridinių asmenų registras, Paieška ir e.išrašai, į atitinkamus laukus įrašyti tikslų įmonės pavadinimą arba kodą, spustelėti ženklelį F, pasirinkti ......laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinys ir, pasirinkus reikiamą ataskaitą savitarnos sistemoje apmokėti Krepšelį. Mokėjimo suma bus nurodyta iš karto. Jeigu mokėti nenorėsite, galite tiesiog Baigti darbą (nuorodoje viršutiniame dešiniajame kampe).


Norint gauti ankstesnių metų finansinių ataskaitų kopijas  ir (arba) dokumentus su žyma "Kopija tikra", reiktų paštu siųsti nustatytos formos prašymą adresu: VĮ Registrų Centras, Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius. Elektroniniu parašu pasirašytą prašymą galima siųsti elektroniniu paštu info@registrucentras.lt.
Užsakytas dokumentas parengiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo ir apmokėjimo už paslaugą dienos.
Atlyginimo dydžius už naudojimąsi juridinių asmenų duomenimis ir informacija rasite Registrų centro interneto tinklalapyje pagal nuorodą

Vadovaujantis Asociacijų įstatymo, Viešųjų įstaigų įstatymo, Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimais, kurie įsigaliojo 2018-01-01, yra sukurta papildoma Neatlygintinos paieškos Juridinių asmenų registre paslauga – neatlygintinas asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktų metinių finansinių ataskaitų rinkinių bei kitų kartu su jais pateiktų dokumentų (toliau - dokumentai) skelbimas Registrų centro interneto svetainėje.
Neatlygintinai skelbiami trijų teisinių formų (asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų) 2017-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių dokumentai.
Norėdami pasinaudoti šia neatlygintina paslauga, spustelkite šią nuorodą. Atsiradusiame paieškos laukelyje įveskite juridinio asmens pavadinimą ir (arba) kodą. Paieškos sistemai suradus juridinį asmenį, paspauskite aktyvų raudonos spalvos ženklelį "D". Jeigu minėti dokumentai yra pateikti, pasirinkite jų nuorodą (pvz., Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)". Pasirinkus nuorodą pateikiamas dokumetų sąrašas/nuorodos.

 
Redaguota: 2023-11-30 14:29
Į viršų